fredag 28 augusti 2009

Kommer ni ihåg Mänsklighets medarbetare som blev utslängd från Farsta Jobbtorg?

En av Mänsklighets medarbetare blev tidigare utslängd från Farsta Jobbtorg, eftersom han har nekat till att bryta all sekretess och hänvisat till JO:s (Justitieombudsmannen) beslut i denna fråga. Detta innebär att han har nekat till att låta Jobbtorgens s.k matchare fritt lämna ut känslig sekretssbelagd personlig information till arbetsgivare, utan någon som helst kontroll över vilken information som utlämnas och till vem. Detta är också innebörden i ett tidigare beslut ang. sekretess från JO, vilket de s.k. Jobbtorgen systematiskt bryter mot. Jobbtorgens s.k. matchare kräver att fritt få lämna ut sekretessbelagd personlig information till arbetsgivare, utan att de själva vet vem som kan få tag på den eller var denna information kan ta vägen.


Bakgrund


Chefen för Farsta Jobbtorg Brita Rönnqvist informerade Eva-Lotta Jonsson, chef för Försörjningstödenheten på Farsta stadsdelsförvaltning, om att Farsta Jobbtorg inte kunde "hjälpa" Mänsklighets medarbetare, utan att först ha diskuterat detta med den berörda personen. Under ett möte med Brita Rönnqvist och Jobbtorgets coach Kajsa Berg kommenterade Rönnqvist också till Mänsklighets medarbetare att det att det var stor chans att detta kunde leda till nekat försörjningstöd, eftersom det kunde anses att personen "inte bidrog till sin egen försörjning." Efter detta kommenterade Rönnqvist dessutom att hon var medveten om att Mänsklighets medarbetare var kritisk till de s.k. Jobbtorgen.

Under mötet informerar Mänsklighets medarbetare om att han har informerat den aktuella socialsekreteraren om att han anser att Jobbtorgen bryter mot sekretsslagen och att han kommer att vara restriktiv med att ge Jobbtorgen tillstånd att lämna ut känslig sekretessbelagd information. Rönnqvist kommenterar detta med att säga: "Socialtjänsten ska inte säga hur vi ska arbeta". Detta bekräftar återigen att de s.k. Jobbtorgen inte kan arbeta om de inte systematiskt kan bryta mot lagen. Detta verkar också ske med Socialtjänstens goda minne.


Nuläge

Efter mötet med Farsta Jobbtorg ringer Mänsklighets medarbetare chockad till den aktuella socialsekreteraren på Farsta stadsdelsförvaltning, för att höra om det stämmer att försörjningsstödet dras in om man blir utslängd från de s.k. Jobbtorgen om man kräver att de följer lagen.

Den aktuella socialsekreteraren kommenterar till Mänsklighets chockade medarbetare är: "Vad är det för idéer som du har om sekretess?". Sedan säger hon att hon måset prata med sin chef och att hon inte kan säga någonting om vad detta innebär när det gäller försörjningsstödet. Socialsekretaren verkar tycka att det är Mänsklighets medarbetares personliga problem, som gör att han har blivit utslängd från de s.k. Jobbtorgen.

Efter en vecka kommer beslut om att Mänsklighets medarbetare får pengar för hyra och mat, samtidigt som Socialtjänsten tar bort pengar för SL-kort. Eftersom han blivit utsläng från Jobbtorget p.g.a att han krävt att de följer lagen, så dras pengar för SL-kort in, eftersom han "inte tillhör en arbetssökarverksamhet." Kravet på att söka 20 arbeten per månad kvarstår dock naturligtvis, samtidigt som han inte kan upprätthålla det för arbetssökande viktiga sociala skyddsnätet. Sommaren för Mänsklighets medarbetare har bestått av närmast total ensamhet, samtidigt som han ska ha energi att söka arbeten. När vår medarbetare berättar för den aktuella socialsekreteraren om att han mår dåligt av att att inte kunna hålla kontakt med vänner och familj och upprätthålla det för arbetssökande viktiga sociala skyddsnätet och samtidigt ha kravet på sig att söka jobb, så kommenterar den aktuella socialsekreteraren kort att: "Det är Stockholms stads regler". Hon gör helt enkelt bara sitt jobb, vilka effekter det har på personen är inte hennes ansvar.

För att ytterligare förvärra denna situation, så kräver nu denna socialsekreterare att Mänsklighets medarbetare för en arbetsträning, för att "utreda arbetsförmågan". Det är det enda Socialtjänsten har att erbjuda Mänsklighets medarbetare efter att han har blivit utsläng från Farsta Jobbtorg. Mänsklighets medarbetare har redan tidigare gjort en s.k. "arbetsträning, men nu ska hans "arbetsförmåga" utredan på nytt, eftersom det är det enda Socialtjänsten har att erbjuda vid sidan av Jobbtorget. Mänsklighets medarbetare upplever detta som ytterligare en kränkning efter Jobbtorget. När Mänsklighets medarbetare ifrågasätter att han redan har gjort en arbetsträning och att Socialtjänstlagen föreskriver samarbete med klienten, så säger socialsekretaren: "Att det inte handlar om samarbete med klienten, utan att det bara är att göra det".

Mänsklighets medarbetare mår nu så dåligt och har fått stresssymptom i form av sömnsvårigheter, huvudvärk, ångest att han har fått söka läkare.Mänsklighet har också skickat denna artikel till Eva-Lotta Jonsson, chef för Försörjningsstöd på Farsta stadsdelsförvaltning, och till Farsta stadsdelsnämnd.Kommentater till artikeln på Mänsklighets Facebook-grupp
:


"Fy fan alltså."


Kort och kärnfull kommentar från Birgitta Stenlund
på Facebook


"All heder till er som trots mycket pressad privat situation verkligen tar egna risker och protesterar! Läste rapporten som kom i min inkorg idag om Mänsklighets medarbetare. Det var hemskt läsning men jag ser ändå att detta är enda vägen till en förändring. Problemet är att de som verkligen berörs av detta ofta inte har kraft eller tid att protestera, de är i underläge. Och alla dessa så kallade "jag gör bara mitt jobb". Hur mycket skada ska man få tillfoga andra och samtidigt gömma sig bakom: "jag sköter mitt jobb". Sköter de verkligen sitt jobb?"


Jane Morén
fotograf, författare och poet


"Finns många, många som vågar inte offentligöra och träda fram i rädslan för represarier. De är tysta. En som vågar skriva och berätta finns, hennes blogg :
http://fattiglappen.bloggagratis.se/Jarka Braun

Inga kommentarer: